Fototeka

Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków korzystania  opisanych poniżej.

Fotografie, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Guilbert Express. Z tego tytułu są one prawnie chronione przepisami regulującymi ochronę własności intelektualnej, zgodnie z postanowieniami, o których mowa w artykule L. 122-3 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami, regulującymi te zagadnienia.

W związku z powyższym zawartość strony internetowej nie jest w żadnym wypadku wyłączona spod ochrony prawno-autorskiej i jako taka nie może być powielana.

Niemniej jednak zezwala się na pobieranie zamieszczonych na stronie materiałów ilustracyjnych w ramach działalności zawodowej, pod warunkiem podania ich źródła. W takim przypadku konieczne jest umieszczenie wzmianki „Guilbert Express - Wszystkie prawa zastrzeżone”.

Zarządzający Fototeką Guilbert Express zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników strony internetowej są ściśle poufne. Jako takie nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody zainteresowanych.

Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do dostępu, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z nami.

Kanał RSS | Informacje prawne | Warunki użytkowania | Kontakt | Mapa strony | Copyright © 2019 Guilbert Express. Wszelkie prawa zastrzeżone. |